Onemocnění psů

Anomálie ocasu

V poslední době se často hovoří o anomáliích ocasu, v některých zemích jsou určité anomálie důvodem k vyřazení z chovu. Co to vlastně anomálie je? Anomálie znamená odlišnost. Takže každá odlišnost ocasu od standardu je anomálie. Bohužel není přesně dáno, které anomálie budou důvodem k vyřazení z chovu a které ne. A hlavně proč.

Často uváděnou anomálií je půlobratel - laicky nazývaný zálomek.

Hemivertebra neboli půlobratel

V počátcích byla vada popisována v oblasti hrudní páteře u buldoků. I když změněný obratel byl v oblasti hrudní páteře, kterou probíhá mícha, neměli tito psi žádné zdravotní potíže. Postupně se začalo s popisováním půlobratle v části ocasní páteře. Tito psi nemají žádné zdravotní potíže, protože změna je v oblasti páteře, kde již neprochází mícha (ta končí v obl. bederní páteře).

Pro zdraví psa jsou daleko závažnější vrozené změny v oblasti obratlů páteře, kde probíhá mícha, jako např. přechodový obratel, klínovité obratle, vrozené zúžení páteřního kanálu či osteochondrosa.

Není jednoznačně prokázáno, jakým způsobem se půlobratel dědí. Nebyl ani prokázán vztah mezi změněným obratlem v ocasní páteři a možným výskytem v jiné části páteře.

Tolerované vady ocasní páteře - např. zaúhlený ocas, srpovitý ocas atd., jsou pouze makroskopicky popisné pojmy, které nevypovídají nic o podstatě odchylky. Příčina odchylky může být ve svalech, např. zjizvení po úrazu, ale také ve změněném tvaru obratle. Příčinu nelze se stoprocentní jistotou určit z pohmatu, ale pouze z RTG snímku. I ten musí být prováděn ve dvou na sebe kolmých projekcích, protože změněný obratel nemusí být pouze z jedné projekce znatelný.

Po konsultaci s MVDr. Proksem zpracovala Jitka Čermáková

Poruchy plodnosti fen při hárání, březosti, porody

70% nezabřeznutí fen způsobuje špatně zvolený termín ke krytí.

Nakrýt fenu má cenu pouze v případě, že je časový úsek mezi posledním a novým háráním min 4 – 4,5 měsíce.

Počet štěňat ve vrhu se většinou přenáší z matky na dceru.

Hárání dělíme na 2 období. První období je období neplodné a je stanoveno cca do 10.dne od začátku hárání. Druhé období začíná 10. dnem hárání, kdy se začíná tvořit tzv. hormon březosti a roste hladin progesteronu. Fena může být svolná ke krytí už od 10. dne, šance na oplodnění jsou nízké, vajíčko se spermií se nemusí potkat. Vrchol plodnosti je spíše ke konci hárání, cca 15. – 17. den. Nejpřesnější způsob stanovení vhodného termínu ke krytí je z odběru krve feny a stanovení hladiny progesteronu.

Problémem u mladých psů mohou být nezralé spermie, u starých psů spermie postrádají vitalitu a průraznost.

Při krytí nasává děložní krček ze dna spermie. Z celkového množství se zachytí pouze 0,5 – 1 ml spermií. K úspěšnému nakrytí stačí svázání 2-3 min, vše ostatní je navíc. Cca za 15 min po spojení jsou první spermie u vajíček, za 45 min tam jsou už skoro všechny. Pro zachycení a k nasátí spermií je nutná 1 hodina klidu po svázání. Fena se může po rozvázání klidně vyčůrat. Při "znásilnění" fena nemusí ze stresu nasát spermie.

48 hodin po krytí se doporučuje pro jistotu překrytí.

Podle přednášky MVDr. Lázničky zapsala Tereza Fidlerová

Problematika tvrdých tkání

Panostitida

Je onemocnění dlouhých kostí, které postihuje jedince v období od 4. do 18. měsíce (max 24 měsíců). Mezi příznaky se řadí vylehčování nohou, kulhání,… Možnými příčinami může být rychlý růst, nevhodné krmení (příliš mnoho bílkovin), virová infekce, zánět (nejčastěji aseptický). Doporučení poměr vápník:fosfor = 1,2 : 1. Doporučuje se méně než 28% bílkovin!!! Léčba spočívá v klidovém režimu, pes na vodítku…

Dysplazie loketního kloubu (DLK)

Mezi formy řadíme:

  1. uvolnění korunkového výběžku
  2. nespojení háčkového výběžku s loketní kostí
  3. OCD – osteochondroza (onemocnění kloubních chrupavek)

Dysplazie kyčelního kloubu (DKK)

Nejdůležitější období je 60 dní po narození. Jedná se o dědičné onemocnění polygenního charakteru, tzn. že ho ovlivňováno celou řadou genů. Při dysplazii kloubní hlavice nesedí správně v kloubní jamce. Vyskytuje se několik stupňů DKK. Postižení dysplazií závisí na rodičích, zda jsou jí postiženi nebo nejsou.

Příčiny: genetika, nadměrný pohyb, špatná strava, …

Penn hip

Metoda zjištění DKK, která spočívá ve vytlačení silou kloubní hlavice ven z kloubní jamky. Díky tomuto vynaloženému tlaku se ukáže skutečná mezera mezi kloubní hlavicí a jamkou. Tato metoda odhalí několikanásobně krát vyšší volnost kloubu než je možné zjistit klasickým snímkem a tím přesnější stanovení DKK. Tzn., že i pes, který má z klasického snímku vyhodnocení 0/0, může mít z vyhodnocení metody PennHip dysplazii!!!

Podle přednášky MVDr. Musila zapsala Tereza Fidlerová

 

Partneři

Generální partner

Brit

Hlavní mediální partner

Pes přítel člověka

Ostatní partneři

eCanis.cz
Sundrape

© Hovawart klub ČR 2007 - 2021 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus