Hovawart klub ČR - úvodní stránka

Hovawart klub ČR

Vítejte na oficiálních stránkách Hovawart klubu ČR

Cílem tohoto webu je přinášet členům Hovawart klubu a příznivcům plemene hovawart užitečné a aktuální informace o chovu hovawarta, o výcviku, výstavách a činnosti Hwk.

Nepřehlédněte

Členská schůze

Výbor Hovawart klubu ČR, z.s. svolává
ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
na neděli 4. 7. 2021 od 10.00 hodin
do sálu Lovecké chaty v Horce nad Moravou (GPS: 49.6560783N, 17.2030964E)

» Aktualizovaný program a informace «

Kandidatura do orgánů klubu:

Jména kandidátů na členy revizní a kárné komise musí být navržena a návrh doručen výboru nejpozději do 14 dní přede dnem konání členské schůze. Návrh může podat člen klubu pouze s výslovným souhlasem navrhovaného kandidáta, že s návrhem souhlasí, a to písemně na adresu klubu nebo emailem. Výbor je povinen jména všech řádně navržených kandidátů zveřejnit na webových stránkách klubu nejméně 7 dní přede dnem konání schůze. Není-li v prvním kole zvolen žádný z takto navržených kandidátů, mohou být noví kandidáti navrhováni během členské schůze.

 

Aktuality

CHK a Výbor informuje

13. 3. 2021 »

9. 6. 2021

 • Bylo spuštěno přihlašování na Klubovou výstavu v Horce, která se koná 3.7.2021. Prosím členy klubu o dodržení způsobu přihlašování on-line formou. Posuzovat bude paní Jana Halbrštátová Svobodová. Těšíme se na Vaši účast!

7. 6. 2021

 • Byly vloženy výsledky SVODU MLADÝCH, který se konal 6.6.2021 v Přerově. Děkujeme majitelům za hojnou účast a všem organizátorům za pomoc.

6. 6. 2021

 • Byly vloženy výsledky BONITACE, která se konala 5.6.2021 v Přerově. Všem majitelům nově uchovněných jedinců velmi gratulujeme (nezapomeňte si své psy/feny přeregistrovat na plemenné knize). A všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací patří velký dík.

30. 5. 2021

 • Byly vloženy výsledky SVODU MLADÝCH, který se konal 29. 5. 2021 v Soběslavi. Všem vám děkuji za účast a těm, kteří pomáhali s organizací, patří samozřejmě velký dík! 

24. 5. 2021

 • Byly vloženy výsledky Klubové výstavy v Praze. Děkujeme všem za spolupráci, všem pomocníkům za perfektní práci a vítězům gratulujeme!

21. 5. 2021

 • Upozornění! Pro vstup na svod mladých v Soběslavi a v Přerově a na bonitaci v Přerově bude požadováno vyplněné Čestné prohlášení, jehož znění najdete u Akce. Prosíme všechny, aby měli toto čestné prohlášení vyplněné a připravené při přejímce. Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se !

20. 5. 2021

 • !!!Důležité informace k výstavě:
 1. Na základě aktuálních epidemiologických opatření upozorňujeme všechny vystavovatele, že do místa přímého konání výstavy bude umožněn vstup pouze jedné osobě. Toto místo bude pořadateli označeno páskou. Vyššímu počtu lidí nebude umožněn vstup (neznamená to, že do areálu Pesoparku nebude umožněn vstup více lidem, ale od určeného místa přejímky budou dále postupovat pouze 1 osoba + její přihlášený pes/psi). Po celou dobu akce je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy, chránit si dýchací cesty a chovat se zodpovědně ke svému okolí a sobě samému. Každý účastník předloží při přejímce na vyzvání Čestné prohlášení, které bude schopen podložit řádnými podklady. (doklad o prodělaném Covid onemocnění v posledních 3 měsících/doklad o platném očkování/ PCR test ne starší 7mi dnů/antigenní test ne starší 72 hodin.
 2. Při přejímce bude vybíráno 50,- kč za parkování
 3. Nakonec nebylo povoleno na naší akci prodávat občerstvení ani formou výdejního okénka.
 4. Byl upraven harmonogram přejímky:
  • 8:00 - 8:30 přejímka psů (katalogová čísla 1-31)
  • 11:00 - 11:30 přejímka fen (katalogová čísla 32-56, bez čísla 52)
  • 13:00 – 13:30 přejímka fen (katalogová čísla 52,57-103) 

18. 5. 2021

 • Byly rozeslány vstupní listy na Klubovou výstavu. Přejímka je od 8:00 do 8:30.  Počet přihlášených je 103. 
 • Všem přihlášeným bylo odesláno potvrzení o přijetí přihlášky, prosím o kontrolu, hlavně u těch, kteří se nehlásili online, ale e-mailem, děkuji! Na vstupní listy prosím počkejte, díky za pochopení.

15. 5. 2021

 • Upozornění! Pro vstup na Klubovou výstavu bude požadováno vyplněné Čestné prohlášení, jehož znění najdete u Akce. Prosíme všechny, aby měli toto čestné prohlášení vyplněné a připravené při přejímce. Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na všechny!

13. 5. 2021

 • 29. 5. 2021 se koná SVOD MLADÝCH v Soběslavi.

Připomínáme

26. 6. 2021

Letní výcvikový tábor Lučkovice

Lučkovice

datum konání: 26. 6. 2021 - 2. 7. 2021

3. 7. 2021

Klubová výstava se zadáváním titulů Kl. vítěz a CAC

Horka nad Moravou

datum konání: 3. 7. 2021
1./2. uzávěrka: 24. 6. 2021/-

 

Partneři

Generální partner

Brit

Hlavní mediální partner

Pes přítel člověka

Ostatní partneři

eCanis.cz
Sundrape

© Hovawart klub ČR 2007 - 2021 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus