Hovawart klub ČR - úvodní stránka

Hovawart klub ČR

Výstavy

Termíny výstav

Další informace

Výstavy, jako kynologická disciplína, se těší velkému zájmu psovodů i diváků již dlouhou řadu let.

Původním účelem výstav byl záměr chovatelů získat přehled o stavu plemene po exteriérové stránce a, zejména z důvodů komerčních, prezentace chovných zvířat pro veřejnost. Proto bylo nutné od samého začátku také oceňovat nejlepší jedince, tedy psy, kteří se svými exteriérovými i povahovými vlastnostmi nejvíce blíží standardu plemene. Výstavy mají být v neposlední řadě událostí společenskou, na které se setkávají lidé společných zájmů, a proto jsou pojaty také jako "show" pro veřejnost.

Smyslem vystavování psů je co nejkvalitnější předvedení jedinců plemene v co nejlepší kondici a jejich následné posouzení. Výstavní hodnocení psa je nutné prokázat zejména pro zařazení psa do chovu. Dobré výstavní hodnocení psa může být jedním z kritérií pro jeho následné využití v chovu.

Posuzování provádí rozhodčí, certifikovaný pro dané plemeno. Hodnocení může tudíž být také částečně ovlivněno jeho subjektivním názorem, a proto je pro výsledné hodnocení psa důležité nejen, jak pes momentálně vypadá, ale v neposlední řadě i to, jak se chová a jakým způsobem je ve výstavním kruhu předveden, stejně jako vystupování a jednání samotné předvádějící osoby - handlera.

Pro výsledné hodnocení psa je tedy důležité nejen, jak pes vypadá, ale v neposlední řadě i to, jak se chová a jakým způsobem je ve výstavním kruhu předveden.

Psi jsou v rámci výstavy podle svého věku, výkonnosti a dosažených výstavních úspěchů, zařazováni do jednotlivých tříd.

Výstavy se liší zejména svým druhem a udílenými tituly. Pravidla pro vystavování v ČR upravuje Výstavní řád ČMKU.

Udílení výstavních titulů, tzv. šampionátů, upravují taktéž řády vydávané ČMKU a FCI. Jedná se o tyto tituly:

Klubové a speciální výstavy se řídí nejen řády vydávanými ČMKU, ale také směrnicemi HWK. Na Speciálních a Klubových výstavách členských států IHF je zadáváno čekatelství šampióna IHF - Podmínky udělení šampióna IHF.


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus