Řád pro udělování titulu Český Grandšampión

  1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
  2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionu/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.
  3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
  4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.
  5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahranicní žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Řád je platný od 1.1.2008

Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus