Podmínky pro získání titulu Mezinárodní výstavní šampión

Při příležitosti zasedání konaného ve dnech 3. - 4. 9. 2008 přijalo předsednictvo FCI následující rozhodnutí:
Pro plemena, která dle FCI nomenklatury podléhají povinné pracovní zkoušce, je od 1. 1. 2009 k dispozici nový titul.

Pro získání titulu Mezinárodní výstavní šampion (C.I.E.) musí psi splnit následující podmínky:

  1. Získat 4 čekatelství CACIB ve třech rozdílných státech minimálně od tří různých rozhodčích, bez ohledu na počet přihlášených psů.
  2. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a jeden den. Toto období je chápáno následovně: např. od 1.1.2009 do 1.1.2010.

Upozorňujeme na nutnost zasílat žádosti o tento titul na FCI v písemné formě prostřednictvím národní kynologické organizace nebo přímo majiteli psů, a to podle existující dohody mezi FCI a členskými státy.


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus