Interšampión - C.I.B. (Champion international de Beauté)

Podmínky pro udělení:

  1. Ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích dvě Osvědčení o kvalifikaci na mezinárodní šampionát krásy (čekatelství) CACIB, bez ohledu na počet účastněných psů. Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.
  2. Mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy, národní zkoušky pro pracovní psy a zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají a na základě nichž může být pes volen za Šampióna krásy. U zkoušek podle IPO (RCI) musí pes v první výkonnostní třídě dosáhnout minimálně 70 % bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana). 

Předsednictvo FCI ověřuje, zda jsou splněny podmínky předepsané v pravidlech. Pokud tomu tak je, ocenění navrhované rozhodčím bude potvrzeno. Pokud tomu tak není, potvrzeno nebude.

Vítězný titul Mezinárodní šampión (Interšampión) uděluje předsednictvo FCI.

Čekatelství (náhradní CACIB) je možné udělit a převést na CACIB na žádost majitele psa, který získal R. CACIB, nebo na žádost národního zastřešujícího svazu, pokud pes, kterému je udělen CACIB, splňuje jednu z následujících podmínek:

  • je již Mezinárodním šampiónem (jeho titul byl potvrzen FCI)
  • nemá 3-generační rodokmen potvrzený FCI
  • je příliš mladý, aby mohl získat CACIB (byl vystaven v nesprávné třídě).

Podmínky (rozumí se tím požadovaný počet CACIB) pro získání titulu mezinárodního šampióna krásy splnil pes navržený na CACIB právě v den výstavy. To znamená pro pracovní plemena 2 x CACIB od dvou různých rozhodčích ve dvou různých zemích v časovém rozmezí minimálně jednoho roku a jednoho dne.

Psi, náležející k plemenům, pro které jsou organizovány zkoušky z výkonu pod záštitou FCI, mohou získat dvojitý titul „Mezinárodního šampióna práce a krásy“, jestliže ve stejné době splňují podmínky obou šampionátů.

 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus