CHK a Výbor informuje


Začátek | Starší » | Konec

10. 6. 2024

  • Dne 6. června 2024 odstoupila na vlastní žádost paní Jana Koláčková z funkce členky Revizní komise.

28. 5. 2024

Změna rozhodčích na bonitacích 2024

Datum Akce Místo Rozhodčí
6. 4. 2024 bonitace Kolín - Sendražice Martin Slezák
1. 6. 2024 bonitace Vlkoš, okres Přerov Martin Slezák
5. 10. 2024 bonitace Kolín - Sendražice bude upřesněno
6. 10. 2024 bonitace Kolín - Sendražice bude upřesněno

Změna rozhodčích vyhrazena, o případných dalších změnách budete průběžně informováni.

27. 5. 2024

Chovatelské kolegium obdrželo odpověď od Ministerstva zemědělství, Ústřední komise pro ochranu zvířat:
Odstraňování paspárků u psů plemene hovawart.

Není pochyb o tom, že nejen u hovawartů, ale u všech psů, u kterých je předpokládána aktivní činnosti či pohyb v členitém prostředí může, dojít k poranění "paspárků" - tzv. "zatrhnutí". U dospělého psa jde o vážné a bolestivé poranění, které může být příčinou dalších zdravotních komplikací. Pokud měl rudimentální prst vyvinutý kostní podklad a kloub, může jít dokonce o poranění závažné.
Odstraňování "paspárků" až po poranění je samozřejmě možné, nicméně jako vhodnější vidí Ústřední komise pro ochranu zvířat jeho preventivní odstranění osobou odborně způsobilou. Doporučuje se zákrok provést v raném věku štěněte, nejlépe do 8 dnů věku štěněte. V takovém případě jde o léčebný a preventivní zákrok, eliminující riziko možného pozdějšího nepříjemného a zbytečného poranění psa. Zákon nebude porušen, jak uvádí Komise ve zveřejněném stanovisku.

Standard plemene: TLAPY: Tlapy jsou kruhové, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně přiléhající. Paspárky se odstraňují, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno zákonem.

Odstraňování drápů je v ČR zákonem zakázáno, nicméně odstranění "paspárků" ze zdravotních důvodů se nepovažuje za porušení zákona ani za porušení standardu.

Výskyt "paspárků" není z chovatelského hlediska nežádoucí, ale jejich odstranění ze zdravotních důvodů není považováno za zakrývání nežádoucích vlastností. Standardem je odstraňování tolerováno a doporučeno ze zdravotních důvodů.

8. 5. 2024

  • Kárná komise udělila napomenutí chovatelce Pavle Hlibové (CHS from Sunflower seed) z důvodu neetického chování vůči majitelce krycího psa p. Sidorjákové.

9. 4. 2024

  • Z důvodu nezvolení žádného kandidáta do funkce Hlavního poradce chovu Výbor i nadále pověřil Kristýnu Banertovou vykonáváním této funkce do příští Členské schůze.

6. 4. 2024

  • Dne 6. dubna 2024 odstoupila na vlastní žádost paní Miroslava Binderová z funkce předsedkyně a členky Revizní komise.

14. 3. 2024

  • Dne 14. března 2024 odstoupil na vlastní žádost Jan Souček z funkce člena Revizní komise.

4. 3. 2024

  • Ke dni 4. března 2024 na vlastní žádost odstoupila Veronika Benešová z funkce Bonitačního referenta. Vykonáváním funkce byla Výborem pověřena, abychom zajistili bezproblémový chod akcí do Členské schůze.

1. 2. 2024

  • Ke dni 31. ledna 2024 na vlastní žádost odstoupily z funkcí PCH Hana Jemelková, PCH a kontaktní osoba pro zahraniční krytí Markéta Wortnerová.

Začátek | Starší » | Konec


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus