CHK a Výbor informuje


Začátek | Starší » | Konec

1. 2. 2024

 • Ke dni 31. ledna 2024 na vlastní žádost odstoupily z funkcí PCH Hana Jemelková, PCH a kontaktní osoba pro zahraniční krytí Markéta Wortnerová.

21. 1. 2024

 • Upozorňujeme na zveřejněný zápis Revizní komise v reakci na stížnost ze dne 29. 12. 2023.
 • Upozorňujeme na zveřejněný zápis Revizní komise v reakci na stížnost ze dne 19. 12. 2023.

13. 1. 2024

 • Upozorňujeme na zveřejněný zápis Výboru v reakci na stížnost ze dne 18. 12. 2023.

9. 1. 2024

 • Změna DNA testování na bonitacích od roku 2024

 • Od roku 2024 přecházíme na nový typ genetického testu, konkrétně SNP genetický profil (dle standardu ISAG 2020).
  Více o tomto profilu a jeho využití se můžete dozvědět na webináři od laboratoře Genomia, která nám vzorky z laboratoře zpracovává. Webinář je zdarma a koná se 7. 2. 2024.
  Doporučujeme ho všem chovatelům, poradcům chovu a dalším zájemcům o toto téma.
 • Přihlášku na webinář najdete zde: https://bit.ly/webinarsnp

30. 11. 2023

Ročenka 2022

Omlouváme se za zpoždění vydání Ročenky za rok 2022 z důvodu zdržení grafické práce "externistou". Zpracování grafické podoby jsme si převzali a finální verzi Ročenky nyní dokončujeme.

25. 10. 2023

Termíny výstav a nominace rozhodčích na Klubové a Speciální výstavy HW klubu na rok 2024

Výstava Rozhodčí

Speciální výstava se zadáváním titulů CAC a Vítěz speciální výstavy

Knížecí rybník u Tábora, 11. 5. 2024

Michael Kunze, Sabine Jacobs, Messina Schattling (DE)

Klubová výstava se zadáváním titulů CAC a Klubový vítěz

Mohelnice, 15. 6. 2024

Mária Kerekes (HU), Gabriele Stastny (A)

Klubová výstava se zadáváním CAC, bez zadávání titulu Klubový vítěz

Pecka - okres Jičín, 21. 9. 2024

Denise Gaudi Jaggi, Anette Gund (CH)
 

24. 10. 2023

Termíny bonitací a svodů mladých - rok 2024

Datum Akce Místo Rozhodčí
6. 4. 2024 bonitace Kolín - Sendražice Martin Slezák + BK
12. 5. 2024 svod mladých Knížecí rybník u Tábora PCH
1. 6. 2024 bonitace Vlkoš - okres Přerov Ing. Luděk Novák + BK
16. 6. 2024 svod mladých Mohelnice PCH
22. 9. 2024 svod mladých Pecka - okres Jičín PCH
5. 10. 2024 bonitace Kolín - Sendražice Martin Slezák + BK
6. 10. 2024 bonitace Kolín - Sendražice Martin Slezák + BK

 

11. 10. 2023

 • Kárná komise udělila sankci z důvodu porušení Zápisního řádu ČMKU a HWk ČR chovatelce Martině Vršecké.

23. 9. 2022

 • Kárná komise udělila sankci z důvodu porušení chovatelské etiky a poškození dobrého jména klubu, pro psa BillyRoy Awedante, majitel František Kasl. 
   

23. 8. 2022

 • Výbor Hovawart klubu ČR, z.s. svolává

  řádnou členskou schůzi na neděli 25.9.2022 od 10:00 hodin, v restauraci areálu kempu Samopše, http://sport-areal.cz/

   

  Program:

  1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze

  2. Roční uzávěrka za rok 2021

  3. Finanční plán na rok 2022

  4. Zpráva výboru

  5. Zpráva o činnosti RK za rok 2021

  6. Plán činnosti klubu na rok 2022

  7. Volba člena výboru na pozici ekonom/ka

  8. Volba revizní komise – 2 členové/ky

  9. Volba kárné komise

  10. Návrh HPCH na změnu Bonitačního řádu a povahového testu (komentovaný videozáznam nového povahového testu bude součástí prezentace)

  10.1. podrobné informace k plánovaným změnám (změna Bonitačního řádu, popis povahového testu, zdůvodnění změn)

  11. Návrh předsedkyně klubu na zvýšení členského poplatku od roku 2023

  12. Návrhy členů + diskuse

  13. Závěr

  Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 9:30 hodin. Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 11.9.2022.

  Kandidatura do orgánů klubu :

  Jména kandidátů na členy revizní a kárné komise musí být navržena a návrh doručen výboru nejpozději do 14 dní přede dnem konání členské schůze. Návrh může podat člen klubu pouze s výslovným souhlasem navrhovaného kandidáta, že s návrhem souhlasí, a to písemně na adresu klubu nebo emailem. Výbor je povinen jména všech řádně navržených kandidátů zveřejnit na webových stránkách klubu nejméně 7 dní přede dnem konání schůze. Není-li v prvním kole zvolen žádný z takto navržených kandidátů, mohou být noví kandidáti navrhováni během členské schůze.


Začátek | Starší » | Konec


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus