CHK a Výbor informuje


Začátek | Starší » | Konec

23. 9. 2022

 • Kárná komise udělila sankci z důvodu porušení chovatelské etiky a poškození dobrého jména klubu, pro psa BillyRoy Awedante, majitel František Kasl. 
   

23. 8. 2022

 • Výbor Hovawart klubu ČR, z.s. svolává

  řádnou členskou schůzi na neděli 25.9.2022 od 10:00 hodin, v restauraci areálu kempu Samopše, http://sport-areal.cz/

   

  Program:

  1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze

  2. Roční uzávěrka za rok 2021

  3. Finanční plán na rok 2022

  4. Zpráva výboru

  5. Zpráva o činnosti RK za rok 2021

  6. Plán činnosti klubu na rok 2022

  7. Volba člena výboru na pozici ekonom/ka

  8. Volba revizní komise – 2 členové/ky

  9. Volba kárné komise

  10. Návrh HPCH na změnu Bonitačního řádu a povahového testu (komentovaný videozáznam nového povahového testu bude součástí prezentace)

  10.1. podrobné informace k plánovaným změnám (změna Bonitačního řádu, popis povahového testu, zdůvodnění změn)

  11. Návrh předsedkyně klubu na zvýšení členského poplatku od roku 2023

  12. Návrhy členů + diskuse

  13. Závěr

  Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 9:30 hodin. Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 11.9.2022.

  Kandidatura do orgánů klubu :

  Jména kandidátů na členy revizní a kárné komise musí být navržena a návrh doručen výboru nejpozději do 14 dní přede dnem konání členské schůze. Návrh může podat člen klubu pouze s výslovným souhlasem navrhovaného kandidáta, že s návrhem souhlasí, a to písemně na adresu klubu nebo emailem. Výbor je povinen jména všech řádně navržených kandidátů zveřejnit na webových stránkách klubu nejméně 7 dní přede dnem konání schůze. Není-li v prvním kole zvolen žádný z takto navržených kandidátů, mohou být noví kandidáti navrhováni během členské schůze.

10. 7. 2022

 • Dle zápisu předsednictva ČKS ze dne 27.6.2022 se zvyšují cestovní náhrady na 8,-Kč/km.

9. 6. 2022

 • Od 9.6.2022 se zvyšuje úhrada cestovních nákladů PCH na 7,-Kč/km.

9. 5. 2022

 • Dne 4.5.2022 podala členka RK, paní Ivana Vokurková rezignaci na svoji funkci. Výbor rezignaci přijal a poděkoval paní Vokurkové za její odvedenou práci.

23. 3. 2022

 • Dne 8.3. 2022 ze zdravotních důvodů odstoupila PhDr., Mgr. Jana Koláčková z funkce členky revizní komise. Za výbor klubu děkujeme za vykonovanou práci a přejeme pevné zdraví.

3. 2. 2022

 • Změna ve složení Výboru klubu - k 31. 1. 2022 skončila na vlastní žádost jako ekonom klubu paní Nikola Slováková.

3. 1. 2022

 • Změna ve složení chovatelského kolegia - k 31. 12. 2021 skončila na vlastní žádost jako poradce chovu paní Gabriela Miksová.

16. 11. 2021

 • Chovatelské kolegium odsouhlasilo žádost p. Richterové a udělilo vyjímku krytí po osmém roce věku pro fenu Elora Seahawk, číslo zápisu CMKU/HW/7393/13, při splnění podmínky doložení veterinárního potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření feny musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozdději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření feny provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje.

13. 3. 2021

 • Upozorňujeme na dokumenty s vyjádřením Revizní komise ze dne 23. 2. 2021 a 18. 2. 2021, které byly zveřejněny v sekci Informace Revizní komise HWK dne 25. 2. 2021.

Začátek | Starší » | Konec


© Hovawart klub ČR 2007 - 2023 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus