Vyšetření a vyhodnocení DKK

Vyšetření DKK (rentgen) a zapsání výsledku do průkazu původu psa je jednou z podmínek pro přihlášení k bonitaci. Výsledek DKK zapisuje Plemenná kniha ČKS (je třeba přímo plemenné knize zaslat doporučeně výsledek DKK spolu s PP psa, viz Časté otázky).

Vyšetření a vyhodnocení DKK je v současnosti možné dvěma způsoby: v ČR a v zemi původu, tedy v Německu. Majitel psa/feny se však musí rozhodnout pouze pro jednu z nabízených variant. Není tedy možné v případě nespokojenosti s výsledkem vyhodnocení "zkusit" ještě druhou možnost.

Vyhodnocení v ČR

MVDr. Jaromír Ekr
Pražská 94/53
500 04 Hradec Králové - Kukleny
http://www.vetklinika.cz

Jediným vyhodnocovatelem pro plemeno HW v České republice je MVDr. Jaromír Ekr. RTG snímek je možné nechat zhotovit ve kterékoliv veterinární ordinaci k tomu vybavené (nejdříve však ve věku 12 měsíců psa). Snímek poté příslušný veterinář označí zkratkou plemene (HW) a tetovacím číslem psa a odešle jej vyhodnocovateli, tedy MVDr. Ekrovi. Od MVDr. Ekra obdrží majitel psa výsledek na dobírku, zpravidla do tří týdnů.

Ventrodorzální extenzní projekce

Je také možné navštívit přímo pracoviště MVDr. Ekra a nechat snímek zhotovit tam (nutné je se předem objednat).

Majitel poté zajistí zápis DKK do PP u Plemenné knihy ČKS (viz. Časté otázky).

Poučení o možnosti odvolání k výsledku vyšetření DKK

V případě, že majitel psa nesouhlasí s výsledkem vyhodnocení DKK, může se písemně odvolat podle pokynů uvedených na doručeném vyhodnocení.

Vyhodnocení v Německu

Od 1.8. 2009 HwK ČR o.s. umožňuje majitelům hovawartů nechat si vyhodnotit RTG snímek v zemi původu plemene. Klub má uzavřenou dohodu s klinikou v Hamburku (viz níže), která mimo jiné již mnoho let vyhodnocuje pro největší německý klub hovawartů - RZV.

Rentgenování za účelem vyhodnocení DKK v Německu mohou provádět a snímky zasílat pouze veterinární lékaři na níže uvedených pracovištích (snímky z jiných klinik nebudou akceptovány).

Postup

Majitel psa, který bude mít zájem o vyhodnocení RTG DKK v zemi původu, se objedná na jednom z níže uvedených pracovišť v ČR k příslušnému lékaři. Zde bude proveden snímek a záznam do PP o jeho pořízení. Snímek pak zašle přímo do Německa příslušná klinika.

Prof. Dr. Saar zde RTG vyhodnotí a výsledek bude zaslán na sídlo klubu. Je nutné počítat s tím, že doba od pořízení snímku do obdržení výsledku může trvat až 4 měsíce. Dohoda s klinikou v Hamburku je taková, že výsledky bude zasílat vždy po nashromáždění 5 posudků nebo minimálně 1x za 3 měsíce. Majitelům bude výsledky vyhodnocení zasílat Hovawart klub ČR až po uhrazení nákladů s tím spojených. Výsledek vyhodnocení si následně musí majitel sám nechat zapsat na ČKS do PP psa podobně jako při vyhodnocení v ČR.

Platba za snímek v ČR

Na příslušném veterinárním pracovišti v ČR uhradí majitel psa veškeré náklady za snímek, poštovné, balné apod.

Platba za vyhodnocení v Německu

Poplatek za vyhodnocení RTG DKK v Německu je 27,25 Euro + poštovné dle sazebníku německé pošty. Poštovné do zahraničí je i v Německu poměrně nákladné a bude vždy rozpočítáno rovným dílem mezi příslušné majitele psů dle zaslaného počtu vyhodnocení. V případě pochybností bude na základě žádosti možné do faktur nahlédnout. Účtovaná částka v Eurech bude vždy přepočítána aktuálním kurzem.

Na základě vyrozumění uhradí majitel psa příslušnou částku na účet klubu a jakmile bude tato částka připsána, klub odešle na evidovanou poštovní adresu výsledek vyhodnocení.

Poznámka

Takto nastavený systém se nám v tuto chvíli jeví jako optimální pro všechny strany. Vzhledem k tomu, že se jedná o naprostou novinku a nelze předem předvídat, jaký bude ze strany členů o tuto možnost zájem, může se v průběhu času ukázat, že bude vhodnější podmínky upravit. Veškeré případné změny budou vždy včas oznámeny na těchto internetových stránkách a ve Zpravodaji.

Klinika v Německu

Prof. Dr. Christian Saar
Wandsbecker Königstr. 50
D- 220 41 Hamburg
Tel. 0049 – 40 – 27148280

Veterináři pověření HwK ČR o.s. snímkováním do Německa


© Hovawart klub ČR 2007 - 2019 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus