Vyšetření a vyhodnocení DKK

Vyšetření DKK (rentgen) a zapsání výsledku do průkazu původu psa je jednou z podmínek pro přihlášení k bonitaci. Výsledek DKK zapisuje Plemenná kniha ČKS (je třeba přímo plemenné knize zaslat doporučeně výsledek DKK spolu s PP psa, viz Časté otázky).

Vyšetření a vyhodnocení DKK je v současnosti možné dvěma způsoby: v ČR a v zemi původu, tedy v Německu. Majitel psa/feny se však musí rozhodnout pouze pro jednu z nabízených variant. Není tedy možné v případě nespokojenosti s výsledkem vyhodnocení "zkusit" ještě druhou možnost.

Vyhodnocení v ČR

MVDr. Jaromír Ekr
Pražská 94/53
500 04 Hradec Králové - Kukleny
http://www.vetklinika.cz

Jediným vyhodnocovatelem pro plemeno HW v České republice je MVDr. Jaromír Ekr. RTG snímek je možné nechat zhotovit ve kterékoliv veterinární ordinaci k tomu vybavené (nejdříve však ve věku 12 měsíců psa). Snímek poté příslušný veterinář označí zkratkou plemene (HW) a tetovacím číslem psa a odešle jej vyhodnocovateli, tedy MVDr. Ekrovi. Od MVDr. Ekra obdrží majitel psa výsledek na dobírku, zpravidla do tří týdnů.

Ventrodorzální extenzní projekce

Je také možné navštívit přímo pracoviště MVDr. Ekra a nechat snímek zhotovit tam (nutné je se předem objednat).

Majitel poté zajistí zápis DKK do PP u Plemenné knihy ČKS (viz. Časté otázky).

Poučení o možnosti odvolání k výsledku vyšetření DKK

V případě, že majitel psa nesouhlasí s výsledkem vyhodnocení DKK, může se písemně odvolat podle pokynů uvedených na doručeném vyhodnocení.

Vyhodnocení v Německu

Vzhledem k tomu, že Dr. Saar ukončil svoji praxi a došlo ke změně vyhodnocujícího veterináře, není v současné době možné vyhodnocovat RTG snímky v Německu. Výbor klubu nastalou situaci řeší , tak aby bylo členům klubu opět umožněno si nechat vyhodnotit snímek v Německu. V případě dotazů kontaktujte email predseda@hovawart.cz

 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus