Co je DKK - dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu (DKK) je vývojové onemocnění pohybového aparátu s polygenní dědičností. Na vzniku dysplazie se dědivost podílí mezi 20 až 60 procenty v závislosti na plemeni, zbytek vytvářejí vnější vlivy, a to zejména výživou a tendencí k rychlému růstu.

Zhotovení ventrodorsální projekce

Protože dysplazie kyčelního kloubu nepatří mezi vrozené vady, rodí se všechna štěňata s normálně utvářenými klouby a až v dalším vývoji dochází nejprve k volnosti kyčelních kloubů vedoucí k částečnému vykloubení hlavice stehenní kosti, pro kterou se pak jamka kyčelní kosti nestává dostatečnou oporou při zatížení končetiny. Takovéto abnormální utváření kloubu vede k nesouběžnosti kloubních ploch a rozvoji sekundárních degenerativních změn.

Diagnostika tohoto onemocnění je založena na klinických projevech, kterými mohou být kulhání po zátěži, obtíže při vstávání, neochota k pohybu, atrofie svalů pánevních končetin a zejména pak rentgenologické vyšetření. Dnes již existuje celá škála rtg metod a projekcí nejen pro stanovení definitivní diagnózy, ale také pro posouzení vhodnosti pacienta ke konkrétní formě léčby.

Konzervativní terapie DKK zahrnuje omezení fyzické zátěže, redukci tělesné hmotnosti, rehabilitaci nebo aplikaci analgetik.

Chirurgické řešení je možno provádět již během dozrávání skeletu (např. juvenilní pubická symfyziodéza, trojitá osteotomie pánve) nebo i u starších jedinců s rozvinutými artrotickými změnami (např. resekce krčku a hlavice stehenní kosti, totální endoprotéza kyčelního kloubu).

MVDr. Milan Bednář


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus