CHK a Výbor informuje


Začátek | « Novější | Starší » | Konec 

28. 5. 2008

 • Diskusní fórum klubu bylo opět zpřístupněno pro prohlížení v plném rozsahu. Domníváme se, že původní důvod uzavření ("aby se špinavé prádlo nepralo na veřejnosti") stejně nebyl naplněn. Zpřístupněním celého fóra se také umožní případným budoucím členům rozhodnout na základě co nejúplnějších informací.
 • V DF bylo založeno nové fórum Řády klubu. Věříme, že to podnítí co nejširší diskusi členů. 
 • Na stránce týkající se připravované členské schůze 18.10. naleznete všechny návrhy ke stažení v pdf (stránky převzaté ze zpravodaje 2008/2). Zde také zveřejníme vizitky kandidátů na funkci propagačního referenta.
 • Další schůze výboru se bude konat v pátek 6.6. (hlavní náplní je delegace a jednání na IHF).
 • Upravuje se sekce Zdraví klubového webu. Za práci na ní moc děkujeme Tereze Kejvalové!!

21. 5. 2008

 • Byly doplněny informace o inzerci v připravované ročence.
 • Připravuje se prezentace na IHF (Jemelková, Weidnerová, Pokorná).

5. 5. 2008

 • VK schválil nákup databázového systému, Dana Heráňová nyní řeší technické záležitosti. V součinnosti s HPCH se rozmýšlí náplň a struktura systému. Rozhodli jsme se nenajímat na naplnění systému žádnou firmu (bylo by to finančně neúnosné), je tedy třeba počítat s tím, že zpřístupnění údajů zabere i několik měsíců. VK má zájem, aby členové a především chovatelé měli přístup ke všem potřebným údajům, zatím nám ale chybí kouzelný dědeček, který by mávnul proutkem a vše by bylo hotovo.
 • Klubový web prošel první úpravou, za pomoc děkujeme především paní Ivoně Štamposké (Hovíci v nouzi)!

19. 4. 2008

 • Na schůzi výboru bylo mj. domluveno (zápis je zde):
 • souhlas ze zakoupením databáze psů
 • změna v úhradě nákladů členů výboru a CHK: ruší se předchozí paušály na internet a telefon a otevřené účty na akcích. Cestovní náklady 5Kč/km (pokud v autě pojede více pomocníků), stravné podle předpisů, telefony: PCH 50Kč na KL, 50Kč na kontrolu vrhu, bonitační a výstavní referent 800Kč na akci. Ostatní musí předložit vyúčtování hovorů.
 • schválena poplatková listina (pro členy a nečleny klubu) - příloha 2 zápisu
 • MR bude ve Švábově, kategorie sportovní i záchranářské, při účasti bude startovné vráceno (podpora větší účasti)
 • do 30.4. proběhne základní úprava klubového webu, rozdělení práce podle funkcí
 • schválen nákup přístupu do databáze RZV (nákup proběhne na IHF)
 • schválena redakční rada a termín uzávěrky Zpravodaje 2008/2 (vyjde cca v půlce května)
 • schválen nákup 2 čteček čipů

16. 4. 2008

15. 4. 2008

 • Na schůzi výboru v Kroměříži byla odsouhlasena tato pravidla pro zveřejňování aktualit na webových stránkách klubu:
  V aktualitách budou zveřejněny informace o všech akcích členů klubu, složených zkouškách, získaných šampionátech či výrazných výstavních úspěších, je ale třeba poslat informace např. jednateli a přiložit kopii příslušného dokladu. U akcí uvádějte prosím kontaktní informace na pořadatele a webové stránky, pokud chcete zveřejnit dosažené úspěchy svého psa, uveďte prosím jméno majitele i chovatele. V aktualitách budou všechny příspěvky zveřejněny bez zvýraznění a bez fotografií. Aktuality se budeme snažit zveřejnit co nejdříve, nejpozději však do jednoho týdne.

26. 3. 2008

 • V termínu 7.-8.2.2009 jsou plánovány v Brně dvě mezinárodní výstavy psů všech plemen se zadáním čekatelství CACIB. Jedna z výstav by měla být zároveň i kvalifikační výstavou na Cruftovu výstavu v Birminghamu. Na tyto výstavy klub navrhl nominaci následujících rozhodčích: sobota 7.2.2009 Sabine Kerschner (Rakousko), neděle 8.2.2009 Tibor Havelka (Slovensko). Oba rozhodčí se svou nominací souhlasí.
 • Všechny stávající stanovy a řády klubu byly upraveny do jednotné podoby.
 • V sekci "členství" byla připojena smlouva o poskytování chovatelského servisu pro nečleny klubu - pro nečleny se připravuje nová stránka s úplnými informacemi.

22. 3. 2008

 • Většina bývalých členů výboru předala dokumentaci klubu (včetně evidence členů).
 • Byly změněny osoby oprávněné nakladát s účtem, byl zřizen nahlížecí přístup k účtu pro referenty (rychlejší kontrola plateb).
 • Na ČKS byla odeslána aktualizace údajů, seznam členů k 31.12.2007, zaplacen poplatek za kolektivní členství.
 • Byla poslána žádost o změnu kontaktních osob na ČKS, ČMKU.
 • Připravují se bonitace a svody mladých 29.3. v Kroměříži, dolaďuje se nový systém on-line přihlášek. Fotografování na místě přislíbil pan Erik Celý.
 • Na 28.3. je naplánována schůze výboru - účast přislíbili všichni členové.
 • Jsou připraveny 2 výcvikové akce na přelom března a dubna: KK Lety a KK Rapotice.
 • Nově se připravuje ročenka klubu (přehled plemeníků, odchovů, importovaných jedinců, výsledků DKK, bonitací, svodů, využití plemeníků, výsledky mistrovství atd.) - vydání bychom rádi stihli toto jaro. V plánu je i prostor pro chovatelskou reklamu, podrobnější informace budou k dispozici začátkem května.

Začátek | « Novější | Starší » | Konec 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2023 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus