Časté otázky: Jakou zkoušku je třeba složit, aby pes byl zařazen do pracovní třídy?

Účast ve třídě pracovní je podmíněna vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky - tzv. velkého certifikátu.

Velký certifikát vystaví na požádání kynologický svaz, který je garantem dané zkoušky (ČKS, MSKS, KJ Brno, SZBK ČR). Je nutné předložit doklad o úspěšně složené zkoušce a fotokopii průkazu původu.

 

Velký certifikát se vystavuje po prokázaném složení jedné z následujících zkoušek v ČR dle jednotlivých organizací:

  • ČKS a MSKS: ZM, ZVV 1, ZPS 1, ZPO 1, IPO-ZTP, IPO-VO, FH 1, IPO-FH, IPO 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
  • KJ ČR Brno: ZPU 2
  • SZBK ČR: Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní, ZZZ, všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH-V

Upozornění: Výše uvedené je platné dle Směrnice ČMKU - "Směrnice pro vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy - příloha č. 4". Pravidla se často mění, sleduje prosím Směrnice a pokyny ČKS, případně také Směrnice ČMKU.

 

Časté otázky


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus