CHK a Výbor informuje


Začátek | « Novější | Starší » | Konec 

16. 4. 2008

15. 4. 2008

 • Na schůzi výboru v Kroměříži byla odsouhlasena tato pravidla pro zveřejňování aktualit na webových stránkách klubu:
  V aktualitách budou zveřejněny informace o všech akcích členů klubu, složených zkouškách, získaných šampionátech či výrazných výstavních úspěších, je ale třeba poslat informace např. jednateli a přiložit kopii příslušného dokladu. U akcí uvádějte prosím kontaktní informace na pořadatele a webové stránky, pokud chcete zveřejnit dosažené úspěchy svého psa, uveďte prosím jméno majitele i chovatele. V aktualitách budou všechny příspěvky zveřejněny bez zvýraznění a bez fotografií. Aktuality se budeme snažit zveřejnit co nejdříve, nejpozději však do jednoho týdne.

26. 3. 2008

 • V termínu 7.-8.2.2009 jsou plánovány v Brně dvě mezinárodní výstavy psů všech plemen se zadáním čekatelství CACIB. Jedna z výstav by měla být zároveň i kvalifikační výstavou na Cruftovu výstavu v Birminghamu. Na tyto výstavy klub navrhl nominaci následujících rozhodčích: sobota 7.2.2009 Sabine Kerschner (Rakousko), neděle 8.2.2009 Tibor Havelka (Slovensko). Oba rozhodčí se svou nominací souhlasí.
 • Všechny stávající stanovy a řády klubu byly upraveny do jednotné podoby.
 • V sekci "členství" byla připojena smlouva o poskytování chovatelského servisu pro nečleny klubu - pro nečleny se připravuje nová stránka s úplnými informacemi.

22. 3. 2008

 • Většina bývalých členů výboru předala dokumentaci klubu (včetně evidence členů).
 • Byly změněny osoby oprávněné nakladát s účtem, byl zřizen nahlížecí přístup k účtu pro referenty (rychlejší kontrola plateb).
 • Na ČKS byla odeslána aktualizace údajů, seznam členů k 31.12.2007, zaplacen poplatek za kolektivní členství.
 • Byla poslána žádost o změnu kontaktních osob na ČKS, ČMKU.
 • Připravují se bonitace a svody mladých 29.3. v Kroměříži, dolaďuje se nový systém on-line přihlášek. Fotografování na místě přislíbil pan Erik Celý.
 • Na 28.3. je naplánována schůze výboru - účast přislíbili všichni členové.
 • Jsou připraveny 2 výcvikové akce na přelom března a dubna: KK Lety a KK Rapotice.
 • Nově se připravuje ročenka klubu (přehled plemeníků, odchovů, importovaných jedinců, výsledků DKK, bonitací, svodů, využití plemeníků, výsledky mistrovství atd.) - vydání bychom rádi stihli toto jaro. V plánu je i prostor pro chovatelskou reklamu, podrobnější informace budou k dispozici začátkem května.

Začátek | « Novější | Starší » | Konec 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2019 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus