CHK a Výbor informuje


21. 2. 2021

 • Dne 18. 2. 2021 obdržel výbor klubu e-mail od revizní komise s reakcí na vyhlášení stanoviska výboru klubu ohledně podmínek pro dubnovou bonitaci v tomto znění: 

  Dne 11. 2. 2021 ve večerních hodinách obdržela Revizní komise Hovawart klubu ČR z.s. (dále jen RK) oznámení o záměru vyvěšení Rozhodnutí "výboru Hovawart klubu ČR, z.s. (dále jen Rozhodnutí) na webových stránkách klubu dne 12. 2. 2021.

  Po důkladném ověřování zda je toto Rozhodnutí v pravomoci Výboru, dospěla RK k výsledku, že je v rozporu se stanovami Hovawart klubu ČR z.s.

  Stanovy a další normativy Hovawart klubu ČR z.s. může měnit pouze Členská schůze jakožto nejvyšší orgán klubu. Jelikož k těmto změnám nedošlo, dubnové bonitace jsou organizovány v rozporu s Bonitačním řádem.

  Za celou RK
  Jiřina Kotěšovská"

  Příloha: originál vyjádření RK [PDF, 338 kb]

  Výbor své rozhodnutí poslal revizní komisi na vědomí 11. 2. 2021, před jeho zveřejněním ještě tentýž den na stránkách klubu. Výbor Hovawart klubu ČR z.s. si plně uvědomuje složitost současné mimořádné situace, která už téměř rok výrazně omezuje činnost klubu. Povinností klubu, jehož je výbor dle článku 5.1. Statutární orgán a řídí klub mezi členskými schůzemi, je také minimalizovat dopady, které mají nouzový stav a vládní opatření na členy klubu a jejich základní práva.

  Výbor klubu bere na vědomí reakci revizní komise, ale své rozhodnutí měnit nebude a umožní tak účastnit se bonitace se svými hovawarty i členům, kteří ne svou vlastní vinou nemohli splnit všechny podmínky dané řády klubu.

  Za celý výbor klubu,
  Kateřina Fejfarová
  předsedkyně

5. 2. 2020

 • 31.12.2019 obdržel výbor klubu společně s revizní komisí email od pana Cyrila Kunšteka s oznámením, že na členské schůzi pořádané 6.10.2019 došlo k chybě při schvalování bodů 5.1,4.odstavec a 6.4. Zápisního řádu a ty jsou tudíž neplatné. Jednalo se o nižší počet hlasů než bylo pro schválení těchto bodů třeba. Po  zhodnocení celé situace s Revizní komisí a právníkem se výbor rozhodl svolat Řádnou členskou schůzi v co nejdřívějším termínu tak, aby před začátkem všech klubových akcí klub disponoval funkčním Zápisním řádem. Členská schůze byla v souladu se zákonem a je platná, vyjma výše uvedených dvou bodů.  Vzhledem k  uvedeným skutečnostem a také vzhledem k odstoupení jedné ze členek Revizní komise výbor Hovawart klubu svolává Řádnou členskou schůzi v termínu 14.3.2020. Schůze se svolává v souladu se stanovami Hovawart klubu ČR, z.s.
 • Na základě porušení Zápisního řádu Hovawart klubu ČR, z.s., čl.7, odst.1 a porušení Zápisního řádu ČMKU, čl.7, odst.1 uděluje kárná komise společně s Výborem klubu pozastavení chovnosti psa Archieho z Vysokého lesa na dobu 12ti měsíců (od 1.1.2020 do 31.12.2020)

29. 11. 2019

 • Termíny výstav a nominace rozhodčích na Klubové výstavy a Speciální výstavu HW klubu na rok 2020

  Výstava Rozhodčí
  Klubová výstava se zadáváním CAC, bez zadávání titulu Klubový vítěz
  Praha - Horní Počernice, 4. 4. 2020
  paní Martina Kučerová (CZ)
  Klubová výstava se zadáváním CAC, se zadáváním titulu Klubový vítěz
  Knížecí rybník u Tábora, 16. 5. 2020
  paní Eva Preisinger (DE), paní Jana Halbrštátová Svobodová (CZ)
  Speciální výstava se zadáváním titulů CAC a Vítěz Speciální výstavy
  Horka nad Moravou, 3. 10. 2020
  rozhodčí v jednání
  .

16. 11. 2018

 • Termíny výstav a nominace rozhodčích na Klubové výstavy a Speciální výstavu HW klubu na rok 2019

  Výstava Rozhodčí
  Speciální výstava se zadáváním titulů CAC a Vítěz Speciální výstavy
  Knížecí rybník u Tábora, 11. 5. 2019
  paní Beatrice Holder (DE), Gabriela Höllbacher (AT)
  Klubová výstava se zadáváním CAC, bez zadávání titulu Klubový vítěz
  Praha - Horní Počernice, 15. 6. 2019
  pan Tapio Eerola (FIN)
  Klubová výstava se zadáváním titulů CAC a Klubový vítěz
  Horka nad Moravou, 5. 10. 2019
  paní Ingrid Mikulášová (SK), paní Martina Kučerová (CZ)
  .

19. 2. 2018

Termíny bonitací a svodů mladých - rok 2018

Datum Akce Místo Rozhodčí
7.4.2018 bonitace Praha - Horní Počernice M. Slezák, P. Veselka
14.4.2018 svod mladých Chropyně PCH
20.5.2018 svod madých Knížecí rybník PCH
9.6.2018 bonitace Chropyně M. Slezák, P. Veselka
29.9.2018 bonitace Kolín - Sendražice V. Adlt, P. Veselka
30.9.2018 svod mladých Kolín - Sendražice PCH

8. 2. 2018

Nominace rozhodčích na Klubové výstavy a Speciální výstavu HW klubu na rok 2018

Výstava Rozhodčí
Klubová výstava se zadáváním titulů CAC a Klubový vítěz
Knížecí rybník u Tábora, 19.5.2018
pan Michael Kunze (DE), paní Brit Wuchert (DE)
Klubová výstava se zadáváním CAC, bez zadávání titulu Klubový vítěz
Praha - Horní Počernice, 16.6.2018
paní Sabine Kerschner (AT), paní Gabriele Stastny (AT), pan Antonín Karban (ČR)
Speciální výstava se zadáváním titulů CAC a Vítěz Speciální výstavy
Kroměříž, 15.9.2018
pan Martin Slezák (ČR), pan Stefan Damer (DE)

10. 1. 2018

Stanovisko klubu k degenerativní myelopatii:

Podle všech aktuálně dostupných informací z laboratoře Genomia, od veterinářů specialistů, odborných článků a závěru ze zasedání IHF ponecháme testování degenerativní myelopatie zcela na dobrovolnosti chovatelů a majitelů hovawartů. Testování by mělo sloužit jako pomůcka k sestavování chovných párů . I jedinci, kteří jsou testováni jako DM postiženi, by měli být v chovu využiti, aby se zužováním chovné základny nezvyšovalo riziko jiných závažných onemocnění.

4. 8. 2017

Delegace výstavních rozhodčí na rok 2018

Rozhodčí na Mezinárodní a Národní výstavy jsou delegováni klubem, rozhodnutí o jejich účasti je však plně v pravomoci organizátora výstavy. Uvedené delegace byly zaslány pořadatelům v termínech stanovených ČMKU.

Mezinárodní výstavy

Místo, výstava Termín Rozhodčí
České Budějovice 21. 4. - 22. 4.  Elisabeth Kapsch (A)
Praha 5. 5.  - 6. 5.  Didier Basset (F)
Litoměřice (Nord Bohemia Canis) 19. 5. - 20. 5.  Anna Bogucka (PL)
Brno (Intercanis) 23. 6. - 24. 6.  Martin Slezák (CZ)
Mladá Boleslav (Interdog) 25. 8. - 26. 8. Ingrid Mikulášová (SK)
České Budějovice 6. 10. - 7. 10. Oprendek Grete (A)
Praha 3. 11.  Sigrid Darting Entenmann (D)
Praha 4. 11. Sabine Jacobs (A)

Národní výstavy

Místo, výstava Termín Rozhodčí
Národní výstava psů Ostrava 7. 4. - 8. 4.  Jaroslav Matyáš (SK)
Národní výstava psů Klatovy 30. 6. - 1. 7. Petr Řehánek (CZ)
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 14. 7. - 15. 7.  Ladislav Kukla (CZ)
Moravskoslezská národní výstava psů Brno 22. 9. - 23. 9. Luděk Novák (CZ)

22. 2. 2017

 • Letošní klubové akce se blíží, vyhlašujeme "nábor" dobrovolníků pro práci na bonitacích a svodech mladých. Budeme rádi, když rozšíříte naše řady a při pomoci máte možnost získat zkušenosti z dění kolem chovu.

  Potřebujeme členy, nečleny,dobrovolníky na tyto pozice:

  • bonitace 10.6.2017 Chropyně (1x video, 1x střelba)

  Zájemci se mohou hlásit e-mailem na bonitace@hovawart.cz, uveďte termín a na jakou pozici (pokud bude ještě volno, potvrdíme e-mailem). Upozorňujeme, že je vhodnější hlásit se na akce blíže Vašemu bydlišti, popř. si domluvit společný odvoz více účastníků na akci. Oběd zajištěn. Cestovné po domluvě.

  Děkujeme všem, kdo nabídnou svou pomoc.© Hovawart klub ČR 2007 - 2023 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus