Dogtrekking

Charakteristika

Dog-trekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu.

Psovod je se psem při dog-trekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Dogtrekkingu se se svými pejsky věnují i někteří majitelé hovawartů

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekkingovou akci lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém akci je doporučená délka etapy min. 40km.

Účastníci jsou při dog-trekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že se účastní výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Jak to vlastně u nás začalo (z článku Vladimíra Párala)

"Dog trekking neboli orientační pochod se psem je v Česku jedním z nejmladších odvětví pejskařských aktivit. Jeho historie se u nás začala psát v roce 2000, prvním závodem nazvaným "Osamělý vlk" ve Žďárských vrších. Za tímto závodem i vůbec za myšlenkou přivést dog trekking do českých zemí, stojí kamarád, spisovatel, obdivovatel aljašských malamutů, člověk s neúnavnýma toulavýma nohama, Jaroslav Monte Kvasnica."

Závodů se účastní i zvláště sportovně založení jedinci menších plemen :-)

Pravidla dogtrekkingu v České republice jsou dána Soutěžním řádem Dog-trekkingu. Jednotlivé závody jsou předem oznámeny v Termínovém kalendáři a zde je také určeno, které závody jsou zařazeny v bodování, započítávaného do seriálu Mistrovství ČR v dog–trekkingu.

Účastníci jsou rozdělení do kategorií:

  • DTM1 - muži do 40-ti let
  • DTM2 - muži nad 40 let
  • DTW1 - ženy do 35-ti let
  • DTW2 - ženy nad 35 let

Rozhodující je rok narození - pokud muž (žena) nedosáhne v daném kalendářním roce 41 (36) let je zařazena(a) do DTM1 (DTW1).

Povinná výstroj - organizátoři dogtrekkingové akce vždy již v propozicích uvedou povinnou výstroj. Způsob kontroly uvede pořadatel rovněž v propozicích. Nezbytnou výbavu určuje charakter a náročnost konkrétního podniku. Vždy jsou v předepsané výbavě bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pro psa a člověka, plastikové láhve na pitnou vodu, miska pro psa, čelová svítilna, příslušná mapa dané oblasti a lékárnička obsahující 1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať. Organizátor sám rozhodne, uvede-li do povinné výstroje ještě další vybavení.

Časový limit - organizátoři stanoví časový limit - do kdy je nutno akci dokončit. Ti účastníci, kteří akci dokončí po uplynutí nejsou zařazeni do konečné klasifikace. Stejně tak účastníci, kteří akci předčasně ukončí. Některé (etapové) akce předepisují cílová etapová místa, do nichž je třeba dorazit - rovněž v časovém limitu. Většinou je pouze stanoven celkový časový limit a účastník si sám (dle aktuálních potřeb svých a svého psa) zvolí bivakovací lokality i potřebnou délku odpočinku. U závodů na vzdálenost do 110 km bývá časový limit 52 hodin.

Itinerář a značení trasy – obdrží účastník při prezentaci, na meetingu jsou pak účastníci seznamováni se zvláštnostmi trasy. V rámci trasy jsou určeny kontrolní body.

Při dogtrekkingových závodech (LONG) bývají zpravidla organizovány také závody na kratší vzdálenost (zpravidla 35 – 50 km) tzv. MID (turistická trať). Na těchto závodech jsou účastníci mohou zúčastnit obdobně jako na závodech LONG v kategoriích pro starší a mladší ženy a muže (TW1, TW2, TM1, TM2). Také zde je určena povinná výstroj (zpravidla bez bivakovacích potřeb) a časový limit.

Více informací o pravidlech dog-trekkingu, pořádaných akcích a rady, "jak na to" je možno nalézt na http://www.dogtrekking.info

Jan Šeda


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus