Podmínky výběru reprezentantů na MS IHF kategorie IGP 3, IPO-FH

Kategorie IGP3

 • Platné členství v HwK ČR v předchozím roce a v roce pořádání MS IHF.
 • Odeslání přihlášky a všech dokladů v řádném termínu výcvikovému referentovi klubu.
 • Absolvování jakékoli výběrové soutěže (VS), mistrovství (M), závody (Z) v kategorii IGP3, kde je nutné splnit bodový limit této zkoušky – seznam všech VS/M/Z v této kategorii je uveden na http://www.kynologie.cz/akce/vyberove-souteze-a-mistrovstvi/ a http://www.msks.cz/24822-kalendar-akci
 • Přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvují alespoň jednu VS/M/Z, závodníci se zkouškou jsou pouze na doplnění v případě volných míst.
 • V případě, že se přihlásí více uchazečů, než je možné delegovat, rozhoduje celkový bodový zisk získaný na VS/M/Z.
 • Přihlásit se může také uchazeč, který 12 měsíců před MS IHF IGP3, úspěšně složil zkoušku IGP3.
 • Po uzávěrce přihlášek bude proveden výběr uchazečů výborem HwK ČR, kdy při vyšším počtu přihlášených bude rozhodovat vyšší počet bodů u složené zkoušky IGP3 zapsané ve výkonnostním průkazu psa. Při rovnosti bodů bude zvýhodněn uchazeč, který v předchozím roce startoval na MS za HwK ČR a splnil limit zkoušky.
 • Do kvalifikace se započítávají zkoušky a závody konané minimálně jeden týden po skončení MS IHF a nejpozději 4 týdny před uzávěrkou přihlášek na MS.

Kategorie IPO-FH

 • Platné členství v HwK ČR v předchozím roce a v roce pořádání MS IHF.
 • Odeslání přihlášky a všech dokladů v řádném termínu výcvikovému referentovi klubu.
 • Absolvování MR stopařů, které pořádá Hovawart klub ČR, kde je nutné v nejvyšší otevřené kategorii splnit bodový limit zkoušky.
 • V případě, že se přihlásí více uchazečů, než je možné delegovat, rozhoduje celkový bodový zisk.
 • Přihlásit se může také uchazeč, který 12 měsíců před MS IHF IPO-FH, úspěšně složil zkoušku nebo absolvoval výběrovou soutěž/závod v kategorii IPO-FH.
 • Přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvují MR stopařů Hw klubu ČR. Uchazeči se zkouškou a účastí na výběrovém závodě/zkoušce jsou pouze na doplnění v případě volných míst.

© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus