Členská schůze - 8. 4. 2018, Praha 9 - Třeboradice

Výbor Hovawart klubu ČR, z.s. svolává
ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
na neděli 8. 4. 2018 od 11.30 hodin
do sálu restaurace Maximum, Slaviborské náměstí 1, Praha 9 - Třeboradice

Program

  1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
  2. Roční uzávěrka za rok 2017
  3. Finanční plán na rok 2018
  4. Zpráva výboru
  5. Zpráva o činnosti RK za rok 2017
  6. Plán činnosti klubu na rok 2018
  7. Volba člena výboru klubu - propagační referent
  8. Volba kárné komise

  9. Návrhy členů + diskuse
  10. Závěr

Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 11:00 hodin.

Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 23.3.2018.

Ke stažení

Program schůze v PDF


© Hovawart klub ČR 2007 - 2018 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus