Členská schůze - 6. 10. 2019, Horka nad Moravou

Výbor Hovawart klubu ČR, z.s. svolává
ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
na neděli 6. 10. 2019 od 10.00 hodin
do sálu Lovecké chaty v Horce nad Moravou (GPS: 49.6560783N, 17.2030964E)

www.naloveckou.cz

  1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
  2. Roční uzávěrka za rok 2018
  3. Finanční plán na rok 2019
  4. Zpráva výboru
  5. Zpráva o činnosti RK za rok 2018
  6. Plán činnosti klubu na rok 2019
  7. Volba kárné komise
  8. Změna stanov klubu – bod 1.2. sídlo klubu ( navrhovaná úprava je zveřejněna na www.hovawart.cz – změna je vyznačena červenou barvou)
  9. Návrhy členů + diskuse

      9.1. Návrh chovatelského kolegia

      - úprava Zápisního a Bonitačního řádu (navrhované úpravy řádů jsou zveřejněny na www.hovawart.cz – změna je                      vyznačena červenou barvou)

10. Závěr

Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 9:30 hodin.

Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 22.9.2019.


© Hovawart klub ČR 2007 - 2020 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus