Členská schůze - 8. 4. 2018, Praha 9 - Třeboradice

Ke stažení

Výbor Hovawart klubu ČR, z.s. svolává
ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
na neděli 8. 4. 2018 od 11.30 hodin
do sálu restaurace Maximum, Slaviborské náměstí 1, Praha 9 - Třeboradice

Program

 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
 2. Roční uzávěrka za rok 2017
 3. Finanční plán na rok 2018
 4. Zpráva výboru
 5. Zpráva o činnosti RK za rok 2017
 6. Plán činnosti klubu na rok 2018
 7. Návrh členky klubu Ing. Barbory Lyčkové : navrhuje snížit počet členů výboru HWK, a to z 9 na 7, navrhuje zrušit funkce šéfredaktor zpravodaje a propagační referent.
  7.1. Volba člena výboru - propagační referent
 8. Volba kárné komise

 9. Návrhy členů + diskuse
 10. Závěr

Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 11:00 hodin.

Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 23.3.2018.


© Hovawart klub ČR 2007 - 2018 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus