Členská schůze - 14. 3. 2020, Střítež u Jihlavy

Ke stažení

Výbor Hovawart klubu ČR, z.s. svolává
ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
na sobotu 14. 3. 2020 od 11.00 hodin
do salonku č.1 Hotel-Restaurant Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy (GPS: 49°27’29.508″N, 15°36’41.51″E)

www.trivezicky.cz

Program:

 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
 2. Roční uzávěrka za rok 2019
 3. Finanční plán na rok 2020
 4. Zpráva výboru
 5. Zpráva o činnosti RK za rok 2019
 6. Plán činnosti klubu na rok 2020
 7. Volba revizní komise
 8. Volba kárné komise
 9. Návrh na změny Zápisního řádu bodu 5.1. 4 odstavec a bodu 6.4. (navrhované změny jsou zveřejněnyv příloze a vyznačeny žlutou barvou)
 10. Volba členů výboru klubu na období 2020-2023

  kandidáti výbor klubu:

  • předseda: Kateřina Fejfarová
  • jednatel: Ing. Šárka Slezáková
  • hlavní poradce chovu: Hana Jemelková
  • bonitační referent: Eva Bauerová
  • výstavní referent: Ing. Vendula Vašková
  • výcvikový referent: Kristýna Banertová
  • ekonom: Mgr. Nikola Špryňarová

  kandidáti revizní komise:

  • Jiřina Kotěšovská

  kandidáti kárná komise:

  • Nicola Wendelinová
  • Veronika Skládalová
  • Veronika Benešová
 11. Návrhy členů + diskuse
 12. Závěr

Kandidatura do orgánů klubu:

Jména kandidátů na členy výboru klubu musí být navržena a návrh doručen výboru nejpozději do 14 dní přede dnem konání členské schůze. Návrh může podat člen klubu pouze s výslovným souhlasem navrhovaného kandidáta, že s návrhem souhlasí a to písemně na adresu klubu nebo e-mailem. Výbor je povinen jména všech řádně navržených kandidátů zveřejnit na webových stránkách klubu nejméně 7 dní přede dnem konání schůze. Není-li v prvním kole zvolen žádný z takto navržených kandidátů, mohou být noví kandidáti navrhováni během členské schůze.

Návrhy svých kandidatur prosím zasílejte na e-mail: vybor@hovawart.cz

Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 10:30 hodin.

Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 28.2.2020.


© Hovawart klub ČR 2007 - 2020 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus