Úhrada poplatků na svod plemeníků

  • na účet klubu č.: 2200611833/2010 vedený u Fio banky
  • variabilní symbol: datum akce + tetovací číslo psa ve tvaru DDMMRRXXXX

(např.na svod plemeníků konaný 13.5.2007, na který hlásím psa s tet. č.: 1234, bude jako VS uvedeno číslo 1305071234)

  • pokud hlásíte více psů, proveďte platbu za každého psa zvlášť, platby není možno kumulovat
  • specifický symbol: 0003 (pro svod plemeníků)
  • konstantní symbol: 0558
  • zpráva pro příjemce: Jméno majitele psa (v pořadí: příjmení, jméno)

a platbu proveďte

  • bankovním převodem
  • složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB

Svody plemeníků


© Hovawart klub ČR 2007 - 2018 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus