Chovatelské údaje

Informace o psech, chovatelských stanicích a řadu dalších údajů naleznete v sekci Databáze.

Postup při žádosti o vystavení KL

 • ještě předtím, než pošlete žádost o vystavení KL, zkontrolujte si všechna osobní data (adresa, název CHS, kontaktní údaje) v databázi.
 • žádost o vystavení KL se podává minimálně měsíc před předpokládaným háráním na předepsaném formuláři, zároveň s dokladem o zaplacení poplatku 300,- Kč na účet klubu (poplatky pro nečleny jsou uvedeny v poplatkové listině).
 • žádost podává chovatel a to je:
  • a) majitel feny, pokud bude štěňata odchovávat na svou CHS
  • b) chovatel, který bude na feně odchovávat štěňata na svou CHS na základě smlouvy o pronájmu feny (smlouva musí být doložena před vystavením KL)
 • následně pak veškerá dokumentace (krycí list, žádanka o tetovací čísla, tetovací pásek, kontrola vrhu, přihláška k zápisu štěňat) musí být podepisována chovatelem
 • žádost zasílá chovatel zvolenému poradci chovu
 • kopii vyplněného a podepsaného KL (nutné jsou podpisy majitele feny i psa) zasílá chovatel do 3 dnů po krytí na e-mail poradci chovu spolu s informací, koho si přeje na případnou kontrolu vrhu (PCH x kontrolor vrhu)
 • hlášení o vrhu zasílá chovatel do 5 dnů po porodu současně na e-mail PCH a hlavního poradce chovu
 • pokud se krytí neuskutečnilo, je třeba vrátit oba KL poradci chovu (s uvedením důvodu, proč nebyl KL využit)
 • pokud fena nezabřezla, je třeba vrátit KL poradci chovu do 70ti dnů od krytí
 • březost potvrzenou ultrazvukem je vhodné oznámit PCH

 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2022 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus