Chovatelské údaje

Informace o psech, chovatelských stanicích a řadu dalších údajů naleznete v sekci Databáze.

Základní zásady pro vystavení KL 

upravuje Zápisní řád bod 5.5 a bod 6.5

 • příbuznost max. 5% (počítáno na 5 generací)
 • po porodu lze chovnou fenu krýt nejdříve v termínu tak, aby od data úspěšného krytí uplynulo min. 11 měsíců.
 • chovný pes smí mít v prvních dvou letech po uchovnění nejvýše 5 krytí za rok, nezapočítává se krytí neúspěšné a zahraniční.
 • jeden z rodičů plánovaného spojení musí mít DNA test na degenerativní myelopatii (DM) s negativním výsledkem (DM N/N).
 • chovní jedinci, kteří jsou potencionální přenašeči nestandardní barvy (výskyt nestandardní barvy nebo testem zjištěný přenašeč u předků, sourozenců nebo potomků), musí mít provedený DNA test na lokus D. Jedinci s výsledkem testu (d/d) nesmí být využíváni v chovu. Jedinci s výsledkem testu D/d mohou být dále využívaní v chovu pouze v případě, že jejich protějšek ve spojení bude mít provedený test na lokus D s výsledkem D/D.

Postup při žádosti o vystavení krycího listu

 • Žádost podává chovatel a to je:
  • a) majitel feny, pokud bude štěňata odchovávat na svou CHS
  • b) chovatel, který bude na feně odchovávat štěňata na svou CHS na základě smlouvy o pronájmu feny (smlouva musí být doložena před vystavením KL)
 • ještě předtím, než pošlete žádost o vystavení KL, zkontrolujte si všechna osobní data (adresa, název CHS, kontaktní údaje) v databázi.
 • žádost o vystavení KL se podává minimálně měsíc před předpokládaným háráním na předepsaném formuláři, zároveň s dokladem o zaplacení poplatku 400,-Kč na účet klubu (za zahraniční krycí list je poplatek 600,- Kč, poplatky pro nečleny jsou uvedeny v poplatkové listině).
 • následně pak veškerá dokumentace (krycí list, žádanka o tetovací čísla, tetovací pásek, kontrola vrhu, přihláška k zápisu štěňat) musí být podepisována chovatelem
 • žádost zasílá chovatel zvolenému poradci chovu
 • kopii vyplněného a podepsaného KL (nutné jsou podpisy majitele feny i psa) zasílá chovatel do 3 dnů po krytí na e-mail poradci chovu spolu s informací, koho si přeje na případnou kontrolu vrhu (PCH x kontrolor vrhu)
 • hlášení o vrhu zasílá chovatel do 5 dnů po porodu současně na e-mail PCH a hlavního poradce chovu
 • pokud se krytí neuskutečnilo, je třeba vrátit oba KL poradci chovu (s uvedením důvodu, proč nebyl KL využit)
 • pokud fena nezabřezla, je třeba vrátit KL poradci chovu do 70ti dnů od krytí
 • březost potvrzenou ultrazvukem je vhodné oznámit PCH

© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus