Chovatelské kolegium

Chovatelské kolegium sestává z: Hlavního poradce chovu (dále jen HPCH) a poradců chovu (dále jen PCH). Úkolem chovatelského kolegia je řídit chov HW v ČR dle platných národních a mezinárodních norem a řádů a v souladu s chovatelskou etikou.

Systém práce Chovatelského kolegia:

 • řídit chov HW
 • aktivně spolupracovat s chovateli a majiteli plemeníků, působit edukačně
 • spolupracovat s veterinárními lékaři
 • vyhodnocovat vývoj chovu HW
 • sledovat zdravotní vývoj populace HW
 • přijímat stanoviska a nutná rozhodnutí
 • shromažďovat data a tvořit statistické ukazatele
 • zveřejňovat informace o stavu chovu HW
 • respektovat stávající platné normy a řády v souladu s chovatelskou etikou
 • připravovat návrhy na změny chovatelských norem ve smyslu zefektivnění chovu HW
 • spolupracovat s Výborem a Revizní komisí HWK
 • možná konzultace se zájemci o štěně, kteří o to projeví zájem

© Hovawart klub ČR 2007 - 2021 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus