Chovatelské kolegium

Chovatelské kolegium sestává z: Hlavního poradce chovu (dále jen HPCH) a poradců chovu (dále jen PCH). Úkolem chovatelského kolegia je řídit chov HW v ČR dle platných národních a mezinárodních norem a řádů a v souladu s chovatelskou etikou.

Systém práce Chovatelského kolegia:

 • řídit chov HW
 • aktivně spolupracovat s chovateli a majiteli plemeníků, působit edukačně
 • spolupracovat s veterinárními lékaři
 • vyhodnocovat vývoj chovu HW
 • sledovat zdravotní vývoj populace HW
 • přijímat stanoviska a nutná rozhodnutí
 • shromažďovat data a tvořit statistické ukazatele
 • zveřejňovat informace o stavu chovu HW
 • respektovat stávající platné normy a řády v souladu s chovatelskou etikou
 • připravovat návrhy na změny chovatelských norem ve smyslu zefektivnění chovu HW
 • spolupracovat s Výborem a Revizní komisí HWK
 • možná konzultace se zájemci o štěně, kteří o to projeví zájem

Nařízení chovatelského kolegia

Omezení výskytu nestandardního zbarvení u hovawartů:

Na základě bodu 8.3 Stanov HWK ČR z.s. rozhodlo chovatelské kolegium zavést povinné vyšetření na lokus D pro chovného jedince, který je potencionální přenašeč nestandardní barvy, tzn. že u některého z jeho rodičů, prarodičů, sourozenců nebo u potomka je vyhodnocen test na lokus D s výsledkem D/d nebo se po nich narodili jedinci s nestandardní modrou nebo stříbrnou barvou (lokus D d/d).

Výsledek testu musí být zapsán v databázi HWK ČR z.s. jinak nelze takového jedince dále využívat v chovu, tzn. že poradce chovu nevystaví na fenu krycí list a psa neuvede na krycím listě ve výběru plemeníků.

 • Psi/feny s výsledem testu D/D mají chovnost neomezenou dle výsledku jejich bonitace a platných podmínek pro využití v chovu
 • Psi/feny s výsledkem testu D/d mohou být dále využívaní v chovu (uvedeni na krycím listě) pouze v případě, že jejich protějšek ve spojení bude mít v databázi zveřejněný oficiální test na lokus D s výsledkem D/D
 • Psi/feny s výsledkem testu d/d jsou z chovu vyřazeni pro nestandardní barvu

 

 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus