Informace o akci: Bonitace, 17. 4. 2021, Benátky nad Jizerou

Bonitace

Pořadatel:

bonitace@hovawart.cz

Místo konání: Benátky nad Jizerou

Datum: 17. 4. 2021

1. uzávěrka/2. uzávěrka: 5. 4. 2021


Přihláška na bonitaci | Hovawart klub ČR

 

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené nouzovým stavem a omezeními z nařízení vlády rozhodl výbor klubu, že na bonitaci, pořádanou klubem ve dnech 17. a 18. 4. 2021, bude umožněno přihlášení i jedincům, kteří nemají před podáním přihlášky splněnou speciální nebo klubovou výstavu pořádanou HwK ČR s oceněním min. velmi dobrá.

V den zaslání přihlášky musí být majitel přihlašovaného jedince bez splněné klubové nebo speciální výstavy člen HwK ČR a přihlášení na bonitaci bude umožněno:

  • jedincům, kteří v den konání bonitace dosáhnou věku minimálně 3 let a v průkaze původu mají zapsanou účast na mezinárodní nebo národní výstavě psů ve třídě nad 15 měsíců s výstavním oceněním min. velmi dobrý
  • jedincům, kteří v den konání bonitace dosáhnou věku 4 a více let a byli přihlášeni na speciální nebo klubovou výstavu pořádanou HwK ČR, která byla zrušena na základě vládního nařízení. Součástí přihlášky na bonitaci musí být potvrzení o přijetí přihlášky na výstavu nebo doklad o zaplacení výstavního poplatku

Pokud takto přihlášený jedinec nesplní podmínku speciální nebo klubové výstavy ještě do termínu bonitace a absolvuje bonitaci s výsledkem CHOVNÝ, bude mu zápisem v bonitační kartě chovnost omezena na jeden úspěšný vrh/krytí. Další využití v chovu v souladu se zápisním a bonitačním řádem mu bude umožněno až po splnění podmínky absolvování speciální nebo klubové výstavy pořádané HwK ČR s oceněním min. velmi dobrý.  Splnění podmínky doloží majitel  zasláním kopie průkazu původu hlavnímu poradci chovu.


Propozice ke stažení:
Propozice k akci Bonitace [PDF, 602 kb]

Přihláška ke stažení:
Přihláška na akci Bonitace [DOC, 118 kb]


Akce Hwk


© Hovawart klub ČR 2007 - 2021 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus