Časté otázky: Jakou zkoušku je třeba složit, aby pes byl zařazen do pracovní třídy?

Účast ve třídě pracovní je podmíněna vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky - tzv. velkého certifikátu.

Velký certifikát se vystavuje po prokázaném složení jedné z následujících zkoušek v ČR:

  • ZVV 1, SchH 1, ZPU 2, IPO 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
  • RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70% bodů
  • ZPOP 1 - dosažením nejméně 61 bodů této jednooddílové zkoušky
  • ZM

Velký certifikát vystaví na požádání kynologický svaz, který je garantem zkoušky (ČKS, MSKS, KJ Brno, SZBK ČR). Je nutné předložit doklad o úspěšně složené zkoušce a fotokopii průkazu původu.

Upozornění: Výše uvedené je platné v roce 2011. Pravidla se často mění, sleduje prosím Směrnice a pokyny ČKS.

Informace ČKS (únor 2012)

Vystavování certifikátů je dáno směrnicí ČMKU, proto jen upozorňujeme, že ČKS vydává certifikáty pouze na zkoušky složené v ZKO ČKS, případně na zkoušky složené v zahraniční po ověření u zahraniční pořadatelské organizace.

Tyto žádosti můžete zasílat elektronicky na adresu jana.brodska@kynologie.cz

Časté otázky


© Hovawart klub ČR 2007 - 2017 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus